Start

Frans-Folkvord

CV van Frans Folkvord

Dr. Frans Folkvord is sinds 2008 actief als psycholoog. Hij begeleidt sporters en coaches acterend op alle niveaus, leeftijden, en in veel verschillende sportgebieden. Frans heeft een bachelor en masterdiploma in de psychologie behaald aan de Radboud Universiteit, door een groot aantal cursussen af te ronden binnen Sportpsychologie. Daarnaast heeft Frans zowel zijn bachelorthesis als zijn masterthesis geschreven over Sportpsychologie. Sindsdien heeft Frans van de Vereniging voor Sportpsychologie in Nederland (VSPN) zijn basisaantekening Sportpsychologie gekregen.

Frans is zelf een fanatieke tennisser die tijdens zijn jeugd in de nationale top heeft meegespeeld en momenteel op nationaal niveau competitie speelt in Nederland en in Duitsland. Tijdens zijn studie heeft Frans ook in Noorwegen competitie gespeeld op Eredivisie niveau.

Frans is in 2016 gepromoveerd (cum laude) in de gedragswetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Doordat hij aan de universiteit werkzaam is als onderzoeker/docent is hij zich terdege van bewust dat wetenschappelijke onderbouwing van belang is bij het gebruik van mentale technieken om prestaties van sporters te bevorderen. Vakliteratuur en wetenschappelijke ontwikkelingen worden dan ook op de voet gevolgd om telkens op de hoogte te blijven van de verbeteringen en ontwikkelingen binnen de sportpsychologie. Tijdens de begeleiding zullen dan ook alleen wetenschappelijk gevalideerde technieken gebruikt worden om zodoende de kwaliteit van de trainingen te waarborgen.